Publikacije

Povelja protiv duhana

Posted at 19 Januara, 2010 | By : | Categories : Publikacije | 0 Comment

Povelja protiv duhana

* Čisti zrak, oslobođen dima cigarete, osnovna je komponenta u pravu na zdrav i čist okoliš
* Svako dijete i adolescent ima pravo biti zaštićen od svih propagiranja duhana i steći svu potrebnu poduku i drugu pomoć kako bi mogli odoljeti korištenju duhana u bilo kojem obliku
* Svaki građanin ima pravo na zrak bez dima od pušenja u zatvorenim javnim mjestima i sredstvima prijevoza
* Svaki radnik ima pravo udisati čisti zrak na radnom mjestu
* Svaki pušač ima pravo dobiti potporu u odvikavanju od pušenja
* Svaki građanin ima pravo biti obaviješten o velikom riziku od pušenja duhana

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.