Aktuelnosti

Radna posjeta Nizozemskoj

Posted at 16 Februara, 2010 | By : | Categories : Aktuelnosti | 0 Comment

img_2609webPartnerstvo za javno zdravlje i Yanos Public Health Fondacija su u periodu 7.-13. februara organizirali radnu posjetu Nizozemskoj unutar projekta „Promocija mreža za zdravo starenje“, koji se implementira pod pokroviteljstvom Kraljevine Nizozemske, u okviru MATRA programa.

Ovo je ujedno bio i početak realizacije projekta koji će se u narednih 30 mjeseci realizirati u najvećem dijelu na području općina Novo Sarajevo i Trnovo.

Tokom radne posjete, predstavnici ove dvije općine, gerijatrijskog centra Nedžarići, Crvenog križa FBiH, Udruženja javnog zdravlja Republike Srpske i Udruženja Aktiva imali su priliku upoznati se sa radom centara za stare osobe, uslugama koji oni nude, upoznati se sa radom i ulogom centralne, regionalne i lokalne vlade u Nizozemskoj po pitanju politike koja pokriva potrebe starijih ljudi ali i razgovarati sa predstavnicima vijeća klijenata centara za stare i upoznati se sa njihovima aktivnostima

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.