Aktuelnosti

Svjetski dan bolesnih

Posted at 11 Februara, 2010 | By : | Categories : Aktuelnosti | 0 Comment

vaccineSvjetski dan bolesnih se obilježava 12. februara. Cilj obilježavanja je odavanje priznanja svim ljudima koji su se posvetili zaštiti i pomaganju bolesnih – zdravstvenim, socijalnim, vjerskim i drugim radnicima, aktivistima i volonterima.

Pored toga, ovaj dan se obilježava i kako bi se podigla svijest o potrebi izgradnje zdravije i sigurnije zajednice. Mnogi ljudi u Bosni i Heregovini su uskraćeni za zdravstvenu zaštitu, dok mnogi ne znaju dovoljno o svojim pravima na zdravstvenu zaštitu.

Papa Ivan Pavao II je ovaj dan proglasio Svjetskim danom bolesnih i obilježava se od 12. februara 1993.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.