Aktuelnosti

Obilježen Svjetski dan borbe protiv pušenja

Posted at 1 Juna, 2010 | By : | Categories : Aktuelnosti | 0 Comment

wntdwebimg_3164Unatoč snažnoj kiši i jakom vjetru, jučer 31. maja je ispred sarajevske Katedrale obilježen Svjetski dan borbe protiv pušenja.

Iako se zbog vremenskih uslova nije moglo prezentirati sve što je planirano, uspješno je prenesena poruka o štetnosti oglašavanja duhanske industrije usmjerenog na djevojke i žene.

Mnogi građani i mediji su posjetili ovaj događaj i razmjenili mišljenja.

Ipak, sve planirano (labirint strave i mašina za pušenje cigareta) će biti prezentovano na Danima zdravlja koji će se održati u KSC Skenderija od 08. do 10.06.2010.godine.

Zahvaljujemo se svim našim volonterima koji su istrajali i bili uporni da na izuzetno lošem vremenu, ipak bude obilježen Svjetski dan borbe  protiv pušenja u Sarajevu.

Svoj doprinos ovoj akciji su dale sljedeće organizacije i njihovi volonteri: Partnerstvo za javno zdravlje, Federalni zavod za javno zdravstvo,  Fondacija Fami, Ministarstvo zdravstva FBiH, Sarajevo zdravi grad, Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, NarkoNE, osnovne škole „Silvije Strahimir Kranjčević“, „Porodice ef. Ramić“ i Kovačići. Treba istaći da su učenici-volonteri pomenute tri osnovne škole svojom energijom, pokretljivošću, smijehom i vedrinom doprinijeli da dan uopšte ne bude tmuran!

Paralelno sa akcijom u Sarajevu održane su akcije i u Mostaru i Travniku. U Mostaru je akciju organizovao Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, a u Travniku Otvorena asocijacija mladih.

Ovo je samo simbolično obilježavanje, a sve pomenute organizacije nastavljaju borbu protiv opasnosnti od duhanskog dima tokom cijele godine!

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.