Aktuelnosti

Predstavljen Projekat mentalnog zdravlja u BiH

Posted at 21 Oktobra, 2010 | By : | Categories : Aktuelnosti | 0 Comment

fmoh

Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) organizovalo je konferenciju povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja na kojoj je učestvovalo više od 190 predstavnika zdravstvenih institucija i ustanova, te nevladinih organizacija iz Federacije BiH.
Na konferenciji je zvanično predstavljen Projekat mentalnog zdravlja u BiH koji će se u naredne tri godine realizirati na cijeloj teritoriji BiH.
Projekat je rezultat zajedničkog opredjeljenja i zalaganja resornih ministarstava zdravstva za nastavkom reforme sektora mentalnog zdravlja u BiH koja je počela 1996. godine, a sve u cilju daljeg unapređenja ovog sektora i podizanja kvaliteta i pristupačnosti usluga zaštite mentalnog zdravlja za sve građane BiH.
Švicarska vlada je osigurala 4,3 miliona KM za prve tri godine implementacije projekta na području cijele BiH sa mogućim nastavkom ulaganja i nakon ovog trogodišnjeg perioda.
Projekat podrazumijeva aktivnosti na razvoju adekvatne zakonodavne i administrativne osnove za organizaciju efikasnih usluga zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, edukaciju zdravstvenih radnika u cilju unapređenja njihovih kapaciteta i vještina u pružanju ovih usluga, promotivne kampanje za zaštitu mentalnog zdravlja i borbu protiv stigmatizacije osoba sa mentalnim poremećajima, te podršku udruženjima korisnika u zastupanju njihovih prava i socijalnom uključivanju.
Federalni ministar zdravstva prim.dr Safet Omerović je ovom prilikom izjavio da stalni rast stope obolijevanja od mentalnih poremećaja u svijetu i BiH obavezuje zdravstveni sektor, ali i društvo u cjelini da posveti veću pažnju mentalnom zdravlju.
Ministar Omerović je istaknuo da će se kroz projekt, prije svega, raditi na unapređenju sposobnosti zdravstvenih profesionalaca, približavanja zdravstvene usluge pacijentu kroz razvoj centara za mentalno zdravlje u zajednici, te promociji zdravlja i prevenciji mentalnih oboljenja.
Predstavnica Švicarske agencije za razvoj i saradnju Simone Giger kazala je da projekt obuhvata sve aspekte razvoja sistema zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, od zakonodavne osnove do preventivnih aktivnosti u zajednici.
„U okviru projekta, edukacija će biti organizovana za oko 350 profesionalaca koji rade u više od 50 centara za mentalno zdravlje širom BiH. Poseban fokus bit će dat edukaciji medicinskih sestara na jačanju njihovih kapaciteta za pružanje preventivno-promotivnih usluga“ – naglasila je Giger.
Na konferenciji je naglašena neophodnost preuzimanja odgovornosti i zajedničkog djelovanja svih sudionika u sektoru zaštite mentalnog zdravlja, a sve u cilju postizanja očekivanih rezultata.
(http://fmoh.gov.ba)

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.