Aktuelnosti

PJZ u FC Alijansi

Posted at 22 Novembra, 2010 | By : | Categories : Aktuelnosti | 0 Comment

image002

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje sa ponosom može objaviti da je postalo punopravni član Alijanse za okvirnu konvenciju za kontrelu duhana.

To je mreža organizacija 350 organizacija iz cijelog svijeta koje zajedno djeluju na polju borbe protiv pušenja, prvenstveno fokusirajući se na razvoj, ratifikaciju i implementaciju međunarodnog sporazuma Svjetske zdravstvene organizacije – Okvirna konvencija za kontrolu duhana (FCTC).

Ovo je značajan korak naprijed i priznanje našem udruženju na putu borbe protiv duhanskog dima i prostora oslobođenih duhanskog dima.

Svim članovima udruženja upućujemo velike zahvale i čestitke!

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.