Aktuelnosti

Nove HIV preventivne tehnologije

Posted at 25 Februara, 2011 | By : | Categories : Aktuelnosti | 0 Comment

kanadaimg_2503

Tokom ove sedmice (od 21. do 27. februara), predstavnik Partnerstva za javno zdravlje ucestvuje u diskusiji i obuci o novim HIV preventivnim tehnologijama u glavnom gradu Kanade, Otavi.
U programu učestvuju još predstavnici Kanadske asocijacije za javno zdrvlje (CPHA), udruženja javnog zdravlja Srbije i Republike Srpske, te kanadsko AIDS udruženje. Na diskusiji i treningu će se razmatrati najbolje mogućnosti za primjenu i kreiranje programa za prevenciju virusa HIV.

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.