Aktuelnosti

Posjeta – Matra

Posted at 24 Februara, 2011 | By : | Categories : Aktuelnosti | 0 Comment

gerth1Od 8. do 11. februara, ponovo nas je posjetio Gerth Westmaas, predsjednik vijeća klijenata organizacije za zbrinjavanje osoba treće životne dobi De Zellingen iz Holandije.

Posjeta je organizirana u sklopu projekta “Promocija mreža za zdravo starenje”, a gospodin Westmaas pomaže u organizaciji vijeća klijenata u sličnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Tokom ove posjete, organizirani su sastanci u Gerontološkom centru u Nedžarićima i domu za stare osobe “Naš dom” u Travniku, te općini Novo Sarajevo.

Osoblje “Našeg doma” predvođeni direktorom Muhamedom Musemićem, te osoblje GC Nežarići predvođeni gospođom Fikretom Hafizović su razmjenili iskustva sa kolegom iz Holandije te izrazili veliku želju za daljim razvojem i učešćem u projektu.

Također, posjećeno je i mjesto izgradnje Dnevnog centra Novo Sarajevo, gdje smo se svi uvjerili u brzu dinamiku izvođenja radova.

 

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.