Aktuelnosti

Dr Ramić-Čatak odbranila doktorsku disertaciju

Posted at 30 Marta, 2011 | By : | Categories : Aktuelnosti | 0 Comment

img_2668Sa ponosom objavljujemo da je naša uvažena članica upravnog odbora dr Aida Ramić-Čatak, jučer, 29.03.2011., odbranila svoju doktorsku disertaciju pod naslovom “Uloga medija kao komunikacione tehnologije u formiranju znanja, stavova i ponašanja spram pušenja kod pušača”.

Aida je pored svog direktno uloženog truda, u ovaj rad unijela i sav svoj dugogodišnji rad i iskustvo u oblasti kontrole duhana, te je brojnom auditoriju bilo zadovoljstvo čuti i upoznati se s ovom temom. Iako je bio prisutan veliki broj zdravstvenih radnika, vidjelo se da je ovoj temi posvećeno malo pažnje u krugovima zaštite zdravlja, te se može reći da je dr Ramić-Čatak jedan od rijetkih borac za zaštitu prostora bez duhanskog dima.

Rezultati istraživanja koje je dr Ramić-Čatak provela su bili iznimno interesantni i pokazali kako je potrebno zahtjevno razumjevanje kompleksne prirode problema borbe protiv pušenja kao bolesti ovisnosti. Rad će, vjerujemo, biti temelj za mnoge druge radove budućih naraštaja na ovu temu.

Velike su šanse da će sama odbrana imati veliki uticaj na stavove i mišljenje zdravstvenih radnika, te svih uposlenih u oblasti zdravstva, kako bi institucionalno krenuli u borbu protiv ovog, kako Aida kaže, jedinog proizvoda koji, ako se koristi prema uputstvu proizvođača sigurno ubija svog korisnika.

Ispred udruženja Partnerstvo za javno zdravlje čestitamo Aidi na ovoj doktorskoj tituli, na koju smo jako ponosni!

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.