Partneri

 • Donatori

  Kanadska agencija za međunarodni razvoj – CIDA Kanada je na području Balkana prisutna od 1990. godine kroz aktivnu podršku programima koji za cilj imaju uspostavu mira, stabilnosti i prosperiteta. CIDA je od 1994. godine u okviru bilateralne pomoći namijenjene BiH uložila više od 130 miliona kanadskih dolara. Pomoć koju osigurava CIDA se vremenom mijenjala od inicijalne interventne rekonstrukcije ka političkoj i ekonomskoj tranziciji i društvenom razvoju. Dugoročni cilj (za period 2004.-2010. god.) programa pomoći ...

  Posted at 19 Januara, 2010 | By : | Categories : Partneri | 0 Comment
 • Vladine institucije

  Federalno ministarstvo zdravstva je vladina ustanova koje vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblasti zdravstva. Zavod za javno zdravstvo FBiH je vladina ustanova koja od  svog osnutka pa do danas pokriva specifičan dio medicine koji se ne bavi pretežno dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom oboljelih osoba (tzv. kurativna medicina) već je usmjeren pretežno ka sprečavanju nastanka bolesti tj. preventivi i njihovu suzbijanju, kreiranjem i ...

  Posted at 19 Januara, 2010 | By : | Categories : Partneri | 0 Comment
 • NVO

  Udruženje javnog zdravlja Republike Srpske - Udruženje javnog zdravlja Republike Srpske (UJZRS) je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. NARKO-NE – je udruženje za prevenciju ovisnosti koje radi na problemima nastanka ovisnosti s ciljem smanjenja potražnje za psihoaktivnim supstancama i unapređenjem zdravlja mladih u cjelokupnom BiH društvu. Težište djelovanja usmjereno je na uzroke ovisnosti. Udruženje educira, podržava i prati vođe vršnjaka („peer ...

  Posted at 19 Januara, 2010 | By : | Categories : Partneri | 0 Comment