Projekti

Fakulteti bez duhanskog dima

Posted at 18 Januara, 2010 | By : | Categories : Projekti | 0 Comment

Projekat se bazira na jačanje svjesnosti studenata medicinskih, farmaceutskih i stomatoloških faulteta o njihovoj ulozi „zdravih primjera“ prema općoj populaciji putem promocije vodiča za prestanak pušenja. Projekat se realizira u suradnji sa Zavodom za javno zdravvlje FBiH a finansiran je od strane Federalnog ministartva zdravstva.

CILJ Studenti medicine, farmacije i stomatologije u FBiH imaju informaciju o načinima prestanka pušenja i načinima kako pomoći drugima studentima da prestanu (te gdje pronaći više informacija i pomoć)

Specifični ciljevi:

I. Studentima medicine (Sarajevo i Mostar), farmacije (Sarajevo) i stomatologije (Sarajevo) u FBiH prezentiran paket informacija za odvikavanje

II. Studenti imaju povećan pristup informacijama o odvikavanju

III. Paket informacija distribuiran na dva Univerziteta (Sarajevo i Mostar)

Pročitajte PROJEKAT “Jačanje svjesnosti studenata medicinskih, farmaceutskih i stomatološkog o njihovoj ulozi „zdravih primjera“ prema općoj populaciji fakulteta putem promocije vodiča za prestanak pušenja.”

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.