Projekti

Obrazovne ustanove bez duhanskog dima

Posted at 18 Januara, 2010 | By : | Categories : Projekti | 0 Comment

Unapređenja znanja i vještina učenika u zastupanju za inicijativu „Obrazovne ustanove  bez duhanskog dima“.
Projekat Skole bez duhanskog dima je pokrenut u septembru 2009. godine kao zajednička inicijativa Svjetske zdravstvene organizacije, Zavoda za javno zdravlje FBiH i udruženja Partnerstvo za javno zdravlje.

U projektu učestvuju tri osnovne škole: OŠ SS Kranjčević, OŠ Kovačići i OŠ Semizovac.

Cilj projekta je promocija koncepta skole bez duhanskog dima i jacanje glasa nepusaca u zastupanju za inicijativu „Obrazovne ustanove  bez duhanskog dima“

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.