Projekti

 • Otvaranje dva nova Centra u Modriči i Domaljevcu

  Dnevni centar za osobe treće životne dobi u opštini Modriča, osnovan je u okviru realizacije projekta „Uspostava centara za osobe treće životne dobi u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj“, kojeg implementira Udruženje „Partnerstvo za javno zdravlje BiH“ i Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo u saradnji sa Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNFPA BiH)u saradnji „Partnerstva za javno zdravlje“. Opština Modriča, kao i ...

  Posted at 24 Oktobra, 2015 | By : | Categories : Projekti | 0 Comment
 • Reproduktivno zdravlje u BiH

  Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje zajedno sa Uredom Populacijskog Fonda Ujedinjenih Nacija (UNFA) u  u BiH u periodu maj-decembar 2015. radi na projektu Reproduktivnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Glavni fokus ovog osmomjesečnog projekta je adaptacija kliničkih vodilja zasnovanih na dokazima na temu postpartalnog krvarenja na polju seksualnog i reproduktivnog zdravlja kao i razvijanje materijala za obuku na temu planiranja obitelji.v  

  Posted at 24 Oktobra, 2015 | By : | Categories : Projekti | 0 Comment
 • Evropska mreža bolnica bez duhanskog dima

  Partneri u projektu: Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Federalno ministarstvo zdravstva, Zavod za javno zdravstvo FBiH, Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje, Kanadsko udruženje javnog zdravlja i Udruženje Prijatelji Opće bolnice Sarajevo. Koncept “Europska mreža bolnica bez duhanskog dima” se u posljednjih sedam godina uspješno provodi u više od 1400 bolnica u 20 europskih zemalja. Na prostorima zemalja bivše Jugoslavije, isključujući Sloveniju, Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je prva bolnica koja je pristupila ovoj mreži. Ova ...

  Posted at 21 Decembra, 2012 | By : | Categories : Projekti | 0 Comment
 • Obrazovne ustanove bez duhanskog dima

  Unapređenja znanja i vještina učenika u zastupanju za inicijativu „Obrazovne ustanove  bez duhanskog dima“. Projekat Skole bez duhanskog dima je pokrenut u septembru 2009. godine kao zajednička inicijativa Svjetske zdravstvene organizacije, Zavoda za javno zdravlje FBiH i udruženja Partnerstvo za javno zdravlje. U projektu učestvuju tri osnovne škole: OŠ SS Kranjčević, OŠ Kovačići i OŠ Semizovac. Cilj projekta je promocija koncepta skole bez duhanskog dima i jacanje glasa nepusaca u zastupanju za inicijativu „Obrazovne ustanove  bez duhanskog ...

  Posted at 18 Januara, 2010 | By : | Categories : Projekti | 0 Comment
 • Fakulteti bez duhanskog dima

  Projekat se bazira na jačanje svjesnosti studenata medicinskih, farmaceutskih i stomatoloških faulteta o njihovoj ulozi „zdravih primjera“ prema općoj populaciji putem promocije vodiča za prestanak pušenja. Projekat se realizira u suradnji sa Zavodom za javno zdravvlje FBiH a finansiran je od strane Federalnog ministartva zdravstva. CILJ Studenti medicine, farmacije i stomatologije u FBiH imaju informaciju o načinima prestanka pušenja i načinima kako pomoći drugima studentima da prestanu (te gdje pronaći više informacija i pomoć) Specifični ...

  Posted at 18 Januara, 2010 | By : | Categories : Projekti | 0 Comment
 • Promocija mreža za zdravo starenje

  Projekat se implementira u suradnji sa Fondacijom: Stichting Yanos Public Health iz Holandije uz finansijsku potporu Ministarstva vanjskih poslova Holandije - MATRA projekti. Opći cilj projekta: Doprinijeti poboljšanju zdravlja i kvalitete života starijih osoba u Bosni i Hercegovini poboljšanjem usluga i odgovarajućim politikama i programima. Specifični ciljevi projekta: I. Uspostaviti timove u zajednici koje će služiti kao kontakt za pružanje informacija starijim osobama i formirati mrežu za zastupanje potreba starijih osoba na ...

  Posted at 18 Januara, 2010 | By : | Categories : Projekti | 0 Comment