Projekti

Evropska mreža bolnica bez duhanskog dima

Posted at 21 Decembra, 2012 | By : | Categories : Projekti | 0 Comment

Partneri u projektu: Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Federalno ministarstvo zdravstva, Zavod za javno zdravstvo FBiH, Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje, Kanadsko udruženje javnog zdravlja i Udruženje Prijatelji Opće bolnice Sarajevo.

Koncept “Europska mreža bolnica bez duhanskog dima” se u posljednjih sedam godina uspješno provodi u više od 1400 bolnica u 20 europskih zemalja. Na prostorima zemalja bivše Jugoslavije, isključujući Sloveniju, Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je prva bolnica koja je pristupila ovoj mreži.

Ova obaveza ne uključuje samo obezbjeđivanje prostora bez duhanskog dima, kako bi se zaštitili nepušači, već i aktivnu podršku pušačima u procesu prestanka pušenja. To je nešto što treba biti u interesu svih, podjednako pacijenata i svih kategorija bolničkog osoblja.

Bolnica ima sljedeće odgovornosti: da obezbijedi liječenje, prevenciju, istraživanje i obuku kao i politiku kontrole pušenja.

Uspješna implementacija politike kontrole pušenja ovisi o jasno definiranim odlukama o politici i budžetu, sveobuhvatnim informacijama i procesu obuke, učešću kompletnog osoblja – a ne samo pušača – i uspostavljanju dugoročne procedure za evaluaciju.

Opća bolnica će se truditi da uskladi politiku i aktivnosti bolnice sa aktivnostima prevencije pušenja u drugim zdravstvenim institucijama i široj zajednici.

Pretvaranje „pušačke“ bolnice u bolnicu bez duhanskog dima težak je zadatak i zahtijeva dugoročne napore i posvećenost postizanju ovog cilja.

Bolnica bez duhanskog dima dinamičan je proces poboljšanja kvaliteta uvjeta na putu ka krajnjem cilju koji je stvaranje sredine bez duhanskog dima u krugu bolnice. Bolnice su sastavni dio zajednice i zato moraju uspostaviti trajne veze sa lokalnim vlastima kako bi distribuirale informacije o aktivnostima u vezi zdravstvene zaštite i prevencije.

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.