Projekti

Reproduktivno zdravlje u BiH

Posted at 24 Oktobra, 2015 | By : | Categories : Projekti | 0 Comment

Crumpled colorful paper notes with gender symbols.Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje zajedno sa Uredom Populacijskog Fonda Ujedinjenih Nacija (UNFA) u  u BiH u periodu maj-decembar 2015. radi na projektu Reproduktivnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Glavni fokus ovog osmomjesečnog projekta je adaptacija kliničkih vodilja zasnovanih na dokazima na temu postpartalnog krvarenja na polju seksualnog i reproduktivnog zdravlja kao i razvijanje materijala za obuku na temu planiranja obitelji.v

 

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.