Projekti

Otvaranje dva nova Centra u Modriči i Domaljevcu

Posted at 24 Oktobra, 2015 | By : | Categories : Projekti | 0 Comment

DnevniDSC_1484-2 centar za osobe treće životne dobi u opštini Modriča, osnovan je u okviru realizacije projekta „Uspostava centara za osobe treće životne dobi u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj“, kojeg implementira Udruženje „Partnerstvo za javno zdravlje BiH“ i Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo u saradnji sa Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNFPA BiH)u saradnji „Partnerstva za javno zdravlje“.

Opština Modriča, kao i opština Domaljevac, odabrane su od strane implementatora projekta kao opštine u kojima će biti uspostavljeni centri za zdravo starenje, koji će zajedno sa Centrom za zdravo starenje Općine Novo Sarajevo činiti mrežu ovih centara. Projekat je finansiran sredstvima Odjela za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Evropske komisije (ECHO) ,a implementiran kroz UN program za ublažavanje posljedica poplava „Danas za nas”.

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.