Kontakt

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.

Želimo biti jedinstven i jak glas u promociji zdravlja i prevenciji pojava koje dovode do narušavanja zdravlja.

Your message has been sent successfully. Thank you!
* * * *
SEND
  • Azize Šaćirbegović 96
    71000 Sarajevo
    Bosna i Hercegovina
  • Phone : +387 33 725 840
  • Fax : +357 33 725 841
  • Email : info@pjz-pph.ba
    Website : www.pjz-pph.ba