Publikacije

Vodič za ustanove bez duhanskog dima

Posted at 23 Januara, 2010 | By : | Categories : Publikacije | 0 Comment

Bolnice imaju obavezu da smanje upotrebu duhana i štetnog uticaja duhana na zdravlje. Ova obaveza ne uključuje samo obezbjeđivanje prostora bez duhanskog dima, kako bi se zaštitili nepušači, već i aktivnu podršku pušačima u procesu prestanka pušenja. To je nešto što treba biti u interesu svih, podjednako pacijenata i svih kategorija bolničkog osoblja. Bolnice imaju sljedeće odgovornosti: da obezbijede liječenje, prevenciju, istraživanje i obuku. Ove odgovornosti trebaju uključivati i politiku kontrole pušenja.

Uspješna implementacija politike kontrole pušenja ovisi o jasno definiranim odlukama o politici i budžetu, sveobuhvatnim informacijama i procesu obuke, učešću kompletnog osoblja – a ne samo pušača! – i uspostavljanju dugoročne procedure za evaluaciju. Što je veće učešće to je manja potreba za ograničenjima. Važno je uskladiti politiku i aktivnosti bolnice sa aktivnostima prevencije pušenja u drugim zdravstvenim institucijama i široj zajednici. Pretvaranje „pušačke“ bolnice u bolnicu bez duhanskog dima težak je zadatak i zahtijeva dugoročne napore i posvećenost postizanju ovog cilja.

Pročitajte Vodič za ustanove bez duhanskog dima”

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.