Aktuelnosti

Svjetski dan bez duhanskog dima

Posted at 30 Maja, 2011 | By : | Categories : Aktuelnosti | 0 Comment

1fctcSvjetska zdravstvena organizacija svake godine, 31. maja/svibanj, obilježava Svjetski dan bez pušenja. Ove godine kao glavna tema izabrana je vlastita Konvencija o kontroli duhana, jedan od najznačajnijih međunarodnih sporazuma koji se bavi ovom značajnom zdravstvenom problematikom.

Okvirna konvencija SZO o kontroli duhana je je glavni svjetski instrument za kontrolu duhana. Kao prvi sporazum o kome se ikada pregovaralo pod okriljem SZO, predstavlja značajno dostignuće u razvoju javnog zdravlja. Iako je na snazi tek od 2005. godine, on je već jedan od najbrže i najšire prihvaćenih sporazuma u istoriji UN, sa više od 170 zemalja koje su ga usvojile. Sporazum koji se bazira na dokazima, reafirmira pravo svih ljudi na najviši standard zdravlja i daje nove zakonske dimenzije za suradnju u kontroli duhana.BiH. Na svojoj 54. sjednici, od 17. ožujka 2009. godine Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o ratifikaciji Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije, no potrebno je mnogo više uraditi na vlastitoj legislativi koja bi bila usklađena sa svim njenim odredbama.

Konvencija je svijetu potrebnija danas, možda i više nego što je to bilo 1996. kada je Svjetska zdravstvena skupština usvojila rezoluciju kojom se tražila okvirna konvencija o kontroli duhana. Pušenje je vodeći preventabilni uzrok smrti.Ove godine, više od 5 milijuna ljudi će umrijeti od duhanom izazvanog srčanog napada, moždanog udara, karcinoma, bolesti pluća ili drugih bolesti. Ta brojka ne uključuje više od 600.000 ljudi, od kojih jednu čestvrtinu čine djeca, koji će umrijeti od izloženosti pasivnom pušenju. Godišnji broj smrti od globalne epidemije pušenja mogao bi se do 2030. godine popeti na 8 milijuna. Od 100 milijuna ljudi koje je pušenje ubilo u toku 20. vijeka, korišćenje duhanskih proizvoda bi u 21. vijeku moglo ubiti milijardu ljudi.

Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, onda je situacija još ozbiljnija. Prema istraživanjima koja su provedena kod nas, svaki stanovnik Bosne i Hercegovine godišnje u prosjeku popuši više od dvije tisuće cigareta, a svakog dana na taj način u dim ode gotovo milijun i pol eura, što nas stavlja u sam vrh zemalja s najviše pušača u regiji.
Zdravstvene posljedice takvog stanja su izuzetno teške, sa visokim stepenom smrtnosti zbog bolesti izazvanih konzumacijom duhana.

Kao i drugi sporazumi. Okvirna konvencija svoje zakonske obaveze prenosi na potpisnike, odnosno zemlje (i EU) koje su zvanično pristale na to. Među obvezama su i slijedeće:

 • Zaštititi politike javnog zdravlja od komercijalnih i drugih neotuđivih prava duhanske industrije
 • Usvojiti mjere za oporezivanje i cijenu kako bi se smanjila potražnja za duhanom
 • Zaštititi ljude od izloženosti duhanskom dimu
 • Propisima regulisati sadržaj duhanskih proizvoda
 • Regulirati razotkrivanje (raskrinkavanje) štetnosti duhanskih proizvoda
 • Regulirati propisima pakovanje i označavanje duhanskih proizvoda
 • Upozoravati ljude na opasnost duhana
 • Zabraniti reklamiranje, promociju i sponzorstvo duhanske industrije
 • Ponuditi pomoć ljudima koji žele da prekinu svoju ovisnost o duhanu
 • Uvesti kontrolu nezakonitog prometa i prodaje duhanskih proizvoda
 • Zabraniti prodaju maloljetnim osobama
 • Ekonomski pomagati prihvatljive alternative za uzgajanje duhana

Za više informacija kliknite ovdje.

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.