Aktuelnosti

Dani zdravstva u Federaciji BiH

Posted at 10 Maja, 2011 | By : | Categories : Aktuelnosti | 0 Comment

dz

Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i EPOS projekta, dana 09.05.2011. god. u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH održan je treći sastanak inicijalnog odbora za Obilježavanje manifestacije „Dani zdravstva u Federaciji BiH“ 2011. godine.
Sastanku je prisustvovalo preko 20 učesnika predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i EPOS projekta, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva sporta i kulture, Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, Sarajevo Projekat zdravi grad, općine Novo Sarajevo, Općine Novi Grad, O.Š. Kovaćići kao i predstavnici NVO: Udruženje PROI, Partnerstvo za zdravlje, Partnerstvo za javno zdravlje, Narko-Ne, Fondacija FAMI, Asocijacija XY, HKO Krug Svetog Ante, KJU Porodično savjetovalište, JU TZ Kampus, Crveni Križ Federacije BiH i drugi.
Na sastanku je dogovoren definitivni datum održavanja manifestacije i to u periodu 8-10.06. 2011. godine na sljedećim lokacijama:
•Program 08.06. 2011, Vilsonovo šetalište, Općina Novo Sarajevo
•Program 09.06. 2011, Vilsonovo šetalište, Općina Novo Sarajevo
•Program 10.06 2011, Mojmilo park, Općina Novi Grad

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje spremno je aktivno participirati u organizaciji i realizaciji promotivno-edukativnih aktivnosti tokom Dana zdravstva. S obzirom na četverogodišnje uspješno iskustvo u organizaciji uličnih, zdravstveno-promotivnih akcija namijenjenih građanima, Udruženje je spremno uključiti se na sljedeće načine:

1.Postavljanjem tri štanda u Vilsonovom šetalištu sa promotivnim materijalom za građane Sarajeva.
-Prvi štand bit će opremljen vodičima za prestanak pušenja, lecima koji ukazuju na štetnost pušenja, posterima koji prikazuju posljedice pušenja. Na štandu bi se radilo i anketiranje građana o spremnosti na prestanak pušenja, ako su u pitanju pušači.
-Drugi štand bit će opremljen promotivnim materijalom koji govori o zdravom starenju, promociji zdravlja među ljudima treće životne dobi, demenciji, Alzheimerovom oboljenju, promociji dnevnih centara za zdravo starenje.
-Treći štand će ponuditi prezentaciju aparata koji simulira pušenje (sastavljenog od motora i staklene posude sa vodom u kojoj se skuplja duhanski dim) i koji prikazuje kako se velike količine katrana iz cigareta talože u našim plučima.

2.Postavljenjem labirinta čija će unutarnja strana biti oblijepljena posterima (A 1 format) koji prikazuju posljedice pušenja a čija je vanjska strana oblijepljena posterima koji prikazuju zdravo radno okruženje i zdravo življenje.

 

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.